Baner górny

AKTUALNOŚCI

1 lipca 2018

Człowiek duchowy to nie ten, który mówi o miłości, wolności, aniołkach, medytacji, wartościach - jednocześnie dzieląc, wykorzystując, walcząc, szukając zła, wrogów, porzucając dla iluzji wolności , nie biorąc odpowiedzialności za myśli, słowa, czyny - taki człowiek tylko naczytał się o duchowości.

CZŁOWIEK DUCHOWY to ten -który żyje w Duchu i z pozycji Ducha w sobie, mędrzec - w pełni świadomy konsekwencji każdej swojej decyzji i biorący odpowiedzialność za to, co zasiał.

 

Jest świadomością jedności ze wszystkim i świadomy znaczenia myśli i słów, które wypowiada wiedząc, że tworzą one życie. 
Nie występuje przeciw innym, nie pasożytuje na nich uczuciowo, emocjonalnie, finansowo, wiedząc, że jest pełnią w której jest wszystko i z której może powołać wszystko co zechce- ze swej pełni, nigdy z innego człowieka. Nie manipuluje, nie podporządkowuje, nie uzależnia.
Żyje tak, by realizować swój plan dla dobra wszystkich, dla jedności i wzrostu. Jego życie jest medytacją czyli wewnętrzną ciszą w której słyszy swój duchowy głos.
Wie, że przyszedł, aby połączyć w SOBIE wszystko. Jest jak Ojciec i Matka stworzenia - w których znajduje się wszechistnienie.

Gdy zapytano Jezusa - jaki będzie nasz koniec, odpowiedział:
-Poznajcie początek, poznacie i koniec.

Początek do jedna Jaźń - praojciec i pramatka w jednym.
Człowiek Duchowy rozumie to i żyje według tej zasady.

Miarą naszej pracy duchowej jest nasze życie - czyli świadome życie ze świadomym zasiewem tzn. z widzeniem konsekwencji.
Jeśli służą one całości - to możemy powiedzieć - że doszliśmy do ważnego etapu naszego rozwoju,

Jeśli jakiekolwiek działanie, myśl, słowo - działa przeciw innym i nie bierzemy odpowiedzialności za nasze zasiewy - możemy mówić o Duchu, miłości, śpiewać mantry, medytować, bić w bębny - nic to nie znaczy , to tylko maskarada.....

Oczywiście są etapy naszego wzrastania, ale warto jasno zdać sobie sprawę, że miarą naszego poznania SIEBIE jako duchowej istoty, jest świadome tworzenie każdej chwili w pełni zrozumienia konsekwencji 
Oświecenie to - świadome życie w jedności.

W przeszłości, w świecie dualności, nie mając jeszcze mądrości, dawaliśmy sobie doświadczenia, lecz teraz czas na mądrość.