" The time of a new sun "

 

Opłata za każde spotkanie 130 zł.  

Ten dział jest dla osób, które nie mogą uczestniczyć w zajęciach cyklicznych, a chcą skorzystać z jakiegoś szczególnego tematu.

Zajęcia odbywają się poprzez skype , mój nick: Elen Elijah 

w godzinach: 9-11

/ czasami może się nieznacznie przedłużyć/

 

Tematy następnych spotkań, terminy niebawem.

 

1.Mężczyzna nowego czasu .....Termin  27 stycznia 2019 

a/program starego świata,

b/ewolucja aspektu męskiego,

c/cele nowego czasu

d/męskie -co tak naprawdę oznacza

e/męskie na poziomie każdej czakry

f/mężczyzna - syn, partner, ojciec, twórca

g/zrozumieć żeńskie, aby stać się pełnią

 

 

2.Tajemnica  udanego związku ......Termin 24 lutego 2019     

a/główny program dualności - związek, zadania, cele

b/ewolucja w związkach

c/likwidacja starych programów

d/trzy poziomy związków,co w niebie, to o na ziemi,

c/cel dzisiejszych związków, rola kobiety, rola mężczyzny

d/6 punktów, na których budowany jest związek 

e/karma partnerska, uzdrowić przeszłość

f/zagrożenia 

g/tajemnica seksualności

h/jak przywołać właściwego partnera,

i/ żyli długo i szczęśliwie

 

 

3.Droga przez czakry - z ziemi do nieba.......Termin  17 marca 2019     

a/jakie było założenie stworzenia czakr,

b/omówienie starych programów każdej czakry,

c/zamknięcie karmy

d/cykle 7 letnie,

e/droga do wolności jest taka prosta,

f/wzniesienie na każdej czakrze, nie ma nic łatwiejszego

g/jak stosować poznaną wolność w praktyce

h/stać się jednością swych pól

 

 

4.Droga życia duszy na dane wcielenie.......Termin  28 kwietnia 2019   

 

a/wszystko zostało wcześniej ustalone

b/świat stworzony

c/data urodzenia, programy, które wzięła dusza do wzniesienia 

d/historia rodu

e/wciąż spotykam siebie, partnerstwa

f/co mnie hamuje, co mnie zniewala

g/zamknięcie karmy

 

 

5. Kody cyfrowe .........Termin 5 maja 2019    

a/czym są kody

b/każdy otrzymuje swój indywidualny kod

c/omówienie każdego kodu

d/jak stosować kody

 

 

 

6.Spotkanie z Wyższą Świadomością......Termin 2 czerwca  2019

 

a/czym jest Wyższa Jaźń

b/jak nawiązać kontakt

c/co daje kontakt z Wyższą Jaźnią

d/poznać siebie, rozwinąć wszelkie aspekty

e/praktyka

f/dla każdego osobiste przesłanie od Wyższej Mądrości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.