LI - LIGHT - Światło,   PE - PEACE - Pokój,   LO - LOVE - Miłość

Kiedy odnajdziemy swoją prawdziwą naturę - Światło, pojawi się Pokój a w nim rozprzestrzeni się Miłość.

Instytut Nowej Ziemi  LIPELO

 

Weszliśmy w Nowy Czas, nie wszyscy jeszcze o tym wiedzą, nie wszyscy odczuwają, jednak bardzo wielu z nas uczestniczy już świadomie w przygotowaniach. Etap ten jest prorokowany od początku naszego istnienia we wszystkich kulturach i religiach. Podlegamy ewolucji i obecny czas  na Ziemi jest kolejnym w naszym rozwoju. Nie trzeba się bać przemian, lecz zrozumieć cykliczność istnienia i dostosować dając i przyjmując to co najlepsze. To wspaniałe doświadczenie, w którym nie mogli uczestniczyć nasi przodkowie. Niezwykłość wynika z możliwości całkowitego wyzwolenia ze starych struktur wewnętrznych i zewnętrznych, które powodowały w naszym życiu - ból, cierpienie, trud, zniewolenie, odrzucenie, walkę, przemoc, zbrodnię, brak miłości, biedę, choroby i śmierć.

 

My, niezwykłe dusze, wybraliśmy ten piękny czas na Ziemi, aby nie tylko uczestniczyć lecz świadomie stworzyć NOWĄ ZIEMIĘ.

Wiele świętych pism przekazuje nam jak będzie wyglądała nowa ziemia, lecz to właśnie my teraz stajemy się dziś jej twórcami. Od nas zależy jak szybko zrealizuje się wizja wolności i miłości.

Na mojej stronie Spiritual Evolution  możesz znaleźć więcej materiałów do przemyśleń i pracy samodzielnej, na  stronie Instytut Nowej Ziemi LIPELO ? dowiesz się o pracy zespołowej, warsztatach, wczasach duchowych, znajdziesz też książki o transformacji duchowej świadomości.

Mamy wiele pracy przed sobą, my - obecne pokolenie, możemy zaprzepaścić sprzyjający energetycznie czas i pozostać jeszcze długo w obecnym bałaganie lub ostro wziąć się do pracy. Stańmy się dorośli i odpowiedzialni ? gdyż od nas i naszych decyzji  zależy przyszłość świata.

Od czego zacząć -oczywiście od odnalezienia w sobie Światła, pomocne tu będzie posprzątanie umysłu i serca ze starych wzorców.

W tej pracy mogę Wam pomóc - to praca indywidualna. 

USŁUGI - Kliknij tutaj

 

Następny etap to wprowadzenie nowego paradygmatu  - kobiety i mężczyzny, duchowości i materii oraz połączenie w jedność świata dualnego w każdym temacie życia.

WARSZTATY - kliknij tutaj

 

Pomocne mogą być książki - znajdziesz tu zarówno przekazy ze świata duchowego jaki wyniki mojej wieloletniej pracy.

 KSIĄŻKI - kliknij tutaj

 

 Instytut Nowej Ziemi LIPELO - będzie poszerzał swoje usługi dla Was Kochani i Nowej Ziemi.

Celem jest Jedność, aby osiągnąć ją  pierwszą rzeczą jest odnaleźć swe Światło i w tym etapie już możecie uzyskać pomoc.

Kiedy nastanie w nas Światło pojawi się Harmonia i Miłość a wówczas przyjdzie czas na wspólne większe wyzwania. Jeśli zaczynamy je ze starym wewnętrznym programem będzie on sabotował nowe. Dopóki  uznajemy świat za obcy i wrogi nam, a ludzi za zło, nie uda się nam stworzyć nic prócz starej walki, dlatego tak ważne jest posprzątać w sobie i odnaleźć swe Światło, gdyż poprzez nie zobaczymy inaczej życie.

ODNAJDŹ W SOBIE  DUCHA  A  POPRZEZ  DUCHA  WIDZIEĆ  BĘDZIESZ / przekaz/

Instytut będzie poszerzał zakres swej działalności, gdyż stworzenie Nowej Ziemi wymaga od nas wszystkich najpierw wewnętrznego posprzątania umysłu i serca, następnie zmiany starych dogmatów na nowe ? wyższa świadomość duchowa, a w dalszej kolejności stworzenia nowych struktur społecznych w każdej dziedzinie - nowa forma rodziny, partnerstwa, wychowanie dzieci, szkolnictwo, zawód-praca, finanse, budownictwo, ochrona środowiska, nowe źródła energii, nowa forma państwowości, zarządzania itd.

 

Instytut Nowej Ziemi LIPELO zaprasza do współpracy wszystkich, którzy już dziś działają na rzecz NOWEJ ZIEMI.

Na tej stronie możesz umieścić swój link.

 

Jednoczmy się, twórzmy nowy świat piękna, miłości, dobrobytu dla każdego.