Sentencje i Cytaty

Napisane przez poniedziałek, 13 czerwiec 2016 11:46 Dział: Sentencje i Cytaty 9

1. Dopóki stawiać będziesz ponad SOBĄ/ DUCHEM - cokolwiek z zewnętrzności, moc temu nadając, lub poniżej, wciąż będziesz w drodze do SIEBIE.   

 

2.To, co samo przychodzi - jako dar zawsze najlepszy, to przeznaczenie i wybór wyższej mądrości, aby rozpoznać siebie, wzrastać w mądrości i do Ducha swego, miłości. Wybór poza wyborem umysłu małego, póki ten nie dorośnie do wyboru świadomego.

 

3.Nie odrzucaj partnerstwa, jeśli poprzez partnerstwo nie uzyskałeś wolności, gdyż przyszedłeś, aby poznać SIEBIE - DUCHA, w każdym aspekcie istnienia.  Nie odrzucaj cielesności, gdyż tylko poprzez nią wzrastać prawdziwie możesz.  Wzrastaj, ucz się, poznawaj, aby mądrością się stać.  Poznanie - mądrość przynosi, odrzucenie - głupotę utrwala.


 

4.Niewiele jest mądrości w tym, kto w stary świat wierzy. Odrzucając blask serca swego, w ciemności jest i dobrze, niech zostanie, skoro ból woli i krzyk niemożności. A Życie czeka.

 

5.Rolą kobiety jest zrozumieć istotę naradzania, rolą mężczyzny istotę zapładniania, zasiewu. Nie chodzi jednak o poczęcie fizycznego dziecka, to tylko jeden z etapów poznawczych, rzecz idzie o Tworzenie Życia w jego świadomościowej i energetycznej naturze. Tajemnica została ukryta w obrazie widzialnym - w człowieku, lecz nie o ciało chodzi, choć tylko poprzez nie, tajemnica może zostać rozpoznana.

 

6.Oświecenie, to nie błysk światła, lecz jasne zrozumienie zachodzących procesów w ewolucji świadomości, w każdej dziedzinie życia. Błysk mógłby cię oślepić, jasność - rozpuszcza wszelkie cienie. Dopiero, kiedy zrozumiesz życie, możesz pójść dalej, to oczywiste.

 

7.Jak plemnik zdąża do jajeczka, tak umysł zdążać powinien do serca, a mężczyzna do kobiety. I aby życie nowe powstać mogło jajeczko otwarte być powinno na przyjęcie plemnika, serce - umysłu, kobieta - mężczyzny. Oddanie męskiej energii jest pełne, gdy wiesz, do czego zmierzasz i dlaczego, przyjęcie pełne wówczas - gdy wiesz, co chcesz przyjąć.  Inaczej walka, rozdzielenie, oczekiwania, śmierć.

 

8.Świętość i doskonałość - to nie stanie poza życiem, lecz świadome odczuwanie życia pełnią swej Istoty, w połączeniu/ jedności, ze wszystkim. Ta jedność pozwala odczuwać, być odczuwaniem, rozumieć, być zrozumieniem, to radość pomimo łez, to wolność pomimo zadań życia, to pasja, pomimo zmęczenia, to ŻYCIE, tutaj, teraz, jeszcze.


 

9.Jeśli ktoś postępuje jak drań, to nie dlatego, że jest zły, lecz z powodu niewiedzy, jak postępuje miłość. Nie reaguj, więc w znany jemu sposób - to już zna, ukaż mu oblicze miłości, aby mógł POZNAĆ. Kwiat nie rozkwita od razu, daj mu czas. 

 

10.Mądrość tworzy, brak mądrości niszczy. Mądrość jednoczy, brak mądrości rozdziela. Energia jest jedna, jak ją wykorzystujesz zależne jest od poziomu twojej świadomości. Jak rozpoznać czy na mądrości, czy też na jej braku jesteś?  To proste - spójrz na swoje życie – tworzysz, czy niszczysz?

 

11.To tylko ból w sercu i lęk przed miłością oraz ponownym bólem oddziela serce od serc innych. A przecież naturą serca jest czułość, łagodność, ciepło bliskości. Tak bardzo pragnie ono zjednoczenia, powrotu do swego Domu i cierpi, wciąż cierpi.  Pozwól mu wrócić do Domu.

 

12.Aby stać się prawdą łagodności, a nie tylko wybiórczą uprzejmością, trzeba przejść przez własne piekło, jak zrobił to Jezus, zanim zmartwychwstał. Czym jest piekło? Tylko programem, który uznaliśmy za prawdę, programem oddzielenia.

 

13.Gdy uznajesz zło, naradzasz zło, rozdzielność, zaniżasz światłość.Gdy widzisz Ducha światłości, naradzasz światłość, tworzysz jedność, wznosisz świadomość. Nie chodzi o to, co widzisz, lecz o to, co chcesz stworzyć.  Widzenie to dzieciństwo świadomości, stwarzanie – jej dorosłość.


 

14.Wyjść ze starego programu świata, to tylko etap, za nim jest dalsza droga. Kto poprzez ucieczkę wychodzi, na pustkę trafia i zawieszenie, gdyż drogi dalszej nie zna. Kto wyszedł poprzez wzrost świadomości, z łatwością dalszą idzie drogą.

 

15.Wybór ojca tworzy dziedzictwo. Gdy ojca ziemskiego wybierasz, ojca twego ciała, według ciała żyjesz i nędzy. Gdy OJCA wybierzesz -Boga, który wszechmożliwością, wszechświa-domością, wszechistnieniem,  najwyższą wibracją wszystkości, jak i ON się staniesz wszech - DUCHEM i poprzez DUCHA żyć będziesz, choć w ciele, i jak ON twórcą świadomym się staniesz.

 

16.Gdyby człowiek wiedział jak bardzo jego wzorce niszczą życie jego i innych wokół niego, przeraziłby się swoją mocą. Gdyby człowiek wiedział, jak potężna jest moc tworzenia życia poprzez miłość, zachwyciłby się  nią.


 

17.Człowiek "bierze" życie zmysłami, które zna, a czyż nie są to zmysły iluzji, rzutu, hologramu? I błąka się i wyjść nie może. Kto wolnym chce się stać, odnajduje zmysły DUCHA. Kto je poznał - jego królestwo jest już, nie z tego świata.

 

18. Spójrz sercem, spokój poczujesz, bezpieczeństwo i zrozumiesz, że inna część ciebie, różnymi może drogami poznania podążać, to jej prawo, wola i rozwój, lecz zawsze tobą będzie, niezmiennie.

 

19.Gdy Ducha odnajdziesz, pragnienia ustaną, pozostanie cel i re-alizacja. Pragnienie z pustki się bierze i potrzebą jest na-pełnienia, frustrację przynosi. Realizacja, z ustalenia celu i dzia-łania powstaje, cel z mądrości i jasności wewnętrznej, a ta z Ducha. Działanie służbą jest swej Istocie, która całym widzialnym jest światem.  Służba Duchowi - nie podlega staremu światu, więc i jego zasadom, czy lękom.

 

20.Stan bezmyślności nie jest równoznaczny ze stanem ciszy. Pierwszy wynika z nieświadomości, drugi ze świadomości, pierwszy życie gmatwa, drugi upraszcza.

 

21.Jedno jest- prawdziwe życie, to wieczne, które nigdy się nie kończy. Nie jest to życie ludzkiej egzystencji w danym wcieleniu, gdyż to tylko jedna z ról, lecz to życie, które spogląda z poza wszystkich ludzkich inkarnacji. Można je odzyskać, gdy przebudzisz się w danej roli.

22.To, co się zaczęło, zawsze się kończy, nie musi to jednak oznaczać śmierci, rozpadu, tragedii, gdyż koniec, jeśli masz tego świadomość, zawsze oznacza początek następnego, a będzie on taki, jaka jest twoja świadomość. Zamiast obawy i lęki w sobie nosić, wznieść swą świadomość, a nic nie zaskoczy ciebie.

 

23. Jasność ma jedno oblicze, choć zawiera całość istnienia.

 

24.Jak zdobyć szczyt, skoro nie wyszło się z domu biedy.

 

25.Powiedzieć dość - życiu, to jak podziękować za obiad, przed jego spożyciem.

 

26.Prawda wyzwoli tylko tych, którzy chcą być wyzwoleni.

 

27.Złoto tego świata, mieszka w sercach.

 

28.Prawdy nie pozna, kto wierzy w ten świat.

 

29.Jak masz uwierzyć w dobro, skoro wierzysz w zło ?

 

30.JA i tylko JA– rzekł mędrzec do tego, który nie poznał siebie.

 

31.Z łagodności życie powstaje, z przymusu gwałt. 

 

32.Jeśli przekroczysz oczekiwania, pojawi się pełnia.

 

33.Jasność serce otwiera, ciemność mądrość przynosi.

 

Cytaty i sentencje z moich książek "Zanim nastanie świt", oraz "W kroplach wiosennego deszczu". 

Czytaj dalej...